Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych. Wszyscy dla Niego żyją. Jan Twardowski

Wzór na ciepło bilansowe pobrane przez czynnik chłodzący

Wzór na ciepło bilansowe pobrane przez czynnik chłodzący ma postać:

\(Q_b=Q-Ki_A'\)

gdzie:

\(Q_b\) - ciepło bilansowe pobrane przez czynnik chłodzący \([kJ]\),

\(Q\) - ciepło oddane \([kJ]\),

\(K\) - ilość skroplin \([kg]\),

\(i_A'\) - entalpia składnika dyfundującego  \([\cfrac{kJ}{kg}]\).