Temu, co rzeczywiste, nie można zagrozić. To, co nierzeczywiste, nie istnieje. Na tym polega pokój Boga. Kurs Cudów

Wzór na ciśnienie cząstkowe pary wodnej w płaszczyźnie przegrody k

Wzór na ciśnienie cząstkowe pary wodnej w płaszczyźnie przegrody k ma postać:

\(p_k=p_i-\dot q_v\sum\limits_{j=1}^k \left(r\right)_j\)

gdzie:

\(p_k\) - ciśnienie cząstkowe pary wodnej w płaszczyźnie przegrody k \([hPa]\),

\(p_i\) - ciśnienie cząstkowe pary wodnej po stronie ciepłej \([hPa]\),

\(\dot q_v\) - gęstość strumienia dyfundującego \([\cfrac{g}{m^2\cdot h}]\),

\(r\) - opór dyfuzyjny \([\cfrac{m^2\cdot h\cdot hPa}{g}]\).