Nikt nie jest naprawdę mocny, dopóki nie widzi, jak wszystko może być zabawne. Ken Kesey

Wzór na ciśnienie krytyczne mieszaniny

Wzór na ciśnienie krytyczne mieszaniny ma postać:

\(P_{krm}=\sum\limits_{i=1}^{i=n}r_iP_{kri}\)

gdzie:

\(P_{krm}\) - ciśnienie krytyczne mieszaniny \([Pa]\),

\(r_i\) - udział objętościowy \(i\)-tego składnika \([-]\),

\(P_{kri}\) - ciśnienie krytyczne \(i\)-tego składnika \([Pa]\),

\(n\) - liczba składników \([-]\).