Bóg nie chce zguby Swego Dziecka :) Abraham

Wzór na ciśnienie międzystopniowe

Wzór na ciśnienie międzystopniowe ma postać:

\(p_m=\sqrt{p_kp_o}\)

gdzie:

\(p_m\) - ciśnienie międzystopniowe \([bar]\),

\(p_k\) - ciśnienie skraplania \([bar]\),

\(p_o\) - ciśnienie parowania \([bar]\).