Im wrażliwszy się stajesz, tym bardziej poszerza się twoje życie. Osho

Wzór na ciśnienie prędkości wiatru

Wzór na ciśnienie prędkości wiatru ma postać:

\(q=0,5\rho v^2\)

gdzie:

\(q\) - ciśnienie prędkości wiatru \([Pa]\),

\(\rho\) - gęstość strugi powietrza \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(v\) - prędkość wiatru \([\cfrac{m}{s}]\).