Umiej być przyjacielem, znajdziesz przyjaciela. Ignacy Krasicki

Wzór na ciśnienie zredukowane dla helu i wodoru

Wzór na ciśnienie zredukowane dla helu i wodoru ma postać:

\(P_r=\cfrac{10P}{10P_{kr}+8}\)

gdzie:

\(P_r\) - ciśnienie zredukowane dla helu lub wodoru \([-]\),

\(P\) - ciśnienie \([MPa]\),

\(P_{kr}\) - ciśnienie krytyczne \([MPa]\).