Nigdy nie zestarzeje się serce, które kocha. Sokrates

Wzór na czas suszenia

Wzór na czas suszenia ma postać:

\(\tau=\cfrac{LA}{W_{1s}}\)

gdzie:

\(\tau\) - czas suszenia \([s]\),

\(L\) - obciążenie powierzchni taśmy przez materiał \([\cfrac{kg}{m^2}]\),

\(A\) - powierzchnia taśmy \([m^2]\),

\(W_{1s}\) - prędkość z jaką materiał mokry jest podawany do suszarki \([\cfrac{kg}{s}]\).