"Im wrażliwszy się stajesz, tym bardziej poszerza się twoje życie" OSHO

Wzór na długość komory suszarki

Wzór na długość komory suszarki ma postać:

\(L=\cfrac{V}{S_H}\)

gdzie:

\(L\) - długość komory suszarki \([m]\),

\(V\) - objętość złoża \([m^3]\),

\(S_H\) - przekrój poprzeczny komory \([m^2]\).