Nikt nie jest naprawdę mocny, dopóki nie widzi, jak wszystko może być zabawne. Ken Kesey

Wzór na długość przelewu dla wylotów okrągłych

Wzór na długość przelewu dla wylotów okrągłych ma postać:

\(L_w=\pi \cdot D_o\)

gdzie:

\(L_w\) - długość przelewu dla wylotów okrągłych \([mm]\),

\(D_o\) - średnica wylotu z rynny \([mm]\).