Przebaczenie wyzwala duszę. Dlatego jest w nim taka siła. Nelson Mandela

Wzór na długość przelewu dla wylotów okrągłych

Wzór na długość przelewu dla wylotów okrągłych ma postać:

\(L_w=\pi \cdot D_o\)

gdzie:

\(L_w\) - długość przelewu dla wylotów okrągłych \([mm]\),

\(D_o\) - średnica wylotu z rynny \([mm]\).