Tak naprawdę Boga nie należy szukać poza sobą, bowiem on jest w nas, w naszej dobroci, miłości i poczuciu braterstwa. Edward Abramowski

Wzór na długość przewodów w danym obiegu grzejnym

Wzór na długość przewodów w danym obiegu grzejnym ma postać:

\(L=\cfrac{A_{OG}}{a}\)

gdzie:

\(L\) - długość przewodów w danym obiegu grzejnym \([m]\),

\(A_{OG}\) - pole powierzchni przypisanej do obiegu grzejnego \([m^2]\),

\(a\) - rozstaw rurek \([m]\).