Tak naprawdę Boga nie należy szukać poza sobą, bowiem on jest w nas, w naszej dobroci, miłości i poczuciu braterstwa. Edward Abramowski

Wzór na długość ramienia elastycznego

Wzór na długość ramienia elastycznego ma postać:

\(L_s=K\cdot \sqrt{d\cdot \Delta L}\)

gdzie:

\(L_s\) - długość ramienia elastycznego \([mm]\),

\(K\) - stała materiałowa zależna od rodzaju rury \([-]\),

\(d\) - średnica zewnętrzna przewodu \([mm]\),

\(\Delta L\) - wydłużenie liniowe \([mm]\).