Miłość, która mnie uszczęśliwia to taka, którą mogę dzielić z Tobą. Don Miguel Ruiz

Wzór na długość rury koniecznej do stabilizacji prędkości (przepływ wymuszony uwarstwiony)

Wzór na długość rury koniecznej do stabilizacji prędkości (przepływ wymuszony uwarstwiony) ma postać:

\(L=0,0288Re\cdot d\)

gdzie:

\(L\) - długość rury konieczna do stabilizacji prędkości (przepływ wymuszony uwarstwiony) \([m]\),

\(Re\) - liczba Reynoldsa \([-]\),

\(d\) - średnica rury \([m]\).