Kiedy myślę o moim Bogu, moje serce tańczy we mnie dla radości, a wtedy moja muzyka również musi tańczyć. Joseph Haydn

Wzór na długość rury koniecznej do stabilizacji prędkości (przepływ wymuszony uwarstwiony)

Wzór na długość rury koniecznej do stabilizacji prędkości (przepływ wymuszony uwarstwiony) ma postać:

\(L=0,0288Re\cdot d\)

gdzie:

\(L\) - długość rury konieczna do stabilizacji prędkości (przepływ wymuszony uwarstwiony) \([m]\),

\(Re\) - liczba Reynoldsa \([-]\),

\(d\) - średnica rury \([m]\).