Życie bez radości to lampka bez oliwy. Walter Scott

Wzór na długość rury koniecznej do stabilizacji profilu temperatur (przepływ wymuszony uwarstwiony)

Wzór na długość rury koniecznej do stabilizacji profilu temperatur (przepływ wymuszony uwarstwiony) ma postać:

\(L=0,05Re\cdot Pr\cdot d\)

gdzie:

\(L\) - długość rury konieczna do stabilizacji profilu temperatur (przepływ wymuszony uwarstwiony) \([m]\),

\(Re\) - liczba Reynoldsa \([-]\),

\(Pr\) - liczba Prandtla \([-]\),

\(d\) - średnica rury \([m]\).