Bóg jest we wszystkim, co widzę, ponieważ jest w moim umyśle. Kurs Cudów

Wzór na długość zastępczą podstawy fundamentu

Wzór na długość zastępczą podstawy fundamentu ma postać:

\(L'=L+2\left(B'-B\right)\alpha\)

gdzie:

\(L'\) - długość zastępcza podstawy fundamentu \([m]\),

\(L\) - długość podstawy fundamentu \([m]\),

\(B\) - szerokość podstawy fundamentu \([m]\),

\(B'\) - szerokość wykopu fundamentowego \([m]\),

\(\alpha\) - współczynnik rozkładu naprężeń w wykopie zależny od rodzaju i stanu \([-]\).