Pewność, że Bóg istnieje, pewność, która nadaje sens życiu, jest znacznie bardziej pociągająca niż możność czynienia zła bezkarnie. Albert Camus

Wzór na efektywną nienasiąkliwą powierzchnię dachu

Wzór na efektywną nienasiąkliwą powierzchnię dachu  ma postać:

- dla kąta padania deszczu na dach równego 26o-89o

\(A=L_R\cdot \left(B_R+\cfrac{H_R}{s}\right)\)

- dla kąta padania deszczu na dach równego 90o

\(A=L_R\cdot T_R\)

gdzie:

\(A\) - efektywna nienasiąkliwa powierzchnia dachu \([m^2]\),

\(L_R\) - długość dachu, z którego odprowadza się wodę \([m]\),

\(B_R\) - szerokość dachu w rzucie poziomym, od rynny do jego szczytu \([m]\),

\(H_R\) - wysokość dachu od rynny do jego szczytu \([m]\),

\(T_R\) - odległość między rynną a szczytem dachu mierzoną wzdłuż dachu \([m]\).