Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Antoine de Saint-Exupery

Wzór na efektywną rozpiętość belek (przęseł)

Wzór na efektywną rozpiętość belek (przęseł) ma postać:

\(l_{eff}=a_1+l_n+a_2\)

gdzie:

\(l_{eff}\) - efektywna rozpiętość belek (przęseł) \([m]\),

\(l_n\) - rozpiętość zmierzona w świetle podpór \([m]\),

\(a_i\) - szerokość podparcia elementu na danej podporze \([m]\).