Esencją jest czynna miłość Boga. Śri Ramakryszna

Wzór na efektywną wysokość cylindra

Wzór na efektywną wysokość cylindra ma postać:

\(H_e=H_{rzecz}+\Delta H\)

gdzie:

\(H_e\) - efektywna wysokość cylindra \([m]\),

\(H_{rzecz}\) - rzeczywista wysokość cylindra \([m]\),

\(\Delta H\) - dodatkowa wysokość cylindra, wynikająca z obecności efektów końcowych i brzegowych \([m]\).