Idąc do Szczęścia nie cierpi się :)

Wzór na efektywną zdolność emisyjną ściany

Wzór na efektywną zdolność emisyjną ściany ma postać:

\(\varepsilon_s'=\cfrac{\varepsilon_s+1}{2}\)

gdzie:

\(\varepsilon_s'\) - efektywna zdolność emisyjna ściany \([-]\),

\(\varepsilon_s\) - teoretyczna zdolność emisyjna ściany \([-]\).