Miłość – to światło, to niebo, to życie! Juliusz Słowacki

Wzór na efektywne pole przekroju

Wzór na efektywne pole przekroju ma postać:

\(A_{eff}=2b_{eff}t\)

gdzie:

\(A_{eff}\) - efektywne pole przekroju \([m^2]\),

\(b_{eff}\) - szerokość efektywna półki \([m]\),

\(t\) - grubość półki \([m]\).