Nie ma dla mnie nic ważniejszego niż dawanie ludziom szczęścia i odwracanie ich uwag od codziennych trosk i problemów! Grupa Michael Jackson

Wzór na efektywny współczynnik dyfuzji w materiałach kapilarno-porowatych

Wzór na efektywny współczynnik dyfuzji w materiałach kapilarno-porowatych ma postać:

\(D_{ef}=D_{wzgl}+ D_{AB}\) 

gdzie:

\(D_{ef}\) - efektywny współczynnik dyfuzji w materiałach kapilarno-porowatych,

\(D_{wzgl}\) - względny współczynnik dyfuzji a materiałach kapilarno-porowatych,

\(D_{AB}\) - kinematyczny współczynnik dyfuzji.