Nikt nie jest naprawdę mocny, dopóki nie widzi, jak wszystko może być zabawne. Ken Kesey

Wzór na efektywny współczynnik efuzji w materiałach kapilarno-porowatych

Wzór na efektywny współczynnik efuzji w materiałach kapilarno-porowatych ma postać:

\(D_{Eef}=\cfrac{\varepsilon^2}{\sqrt{3}}D_E\)

gdzie:

\(D_{Eef}\) - efektywny współczynnik efuzji \([\cfrac{m^2}{s}]\),

\(D_E\) - współczynnik efuzji \([\cfrac{m^2}{s}]\),

\(\varepsilon\) - porowatość \([-]\).