Nie gniewam się nigdy na nikogo. Don Juan / Carlos Castaneda

Eksperymentalny wzór na wartość współczynnika wnikania ciepła

Eksperymentalny wzór na wartość współczynnika wnikania ciepła  ma postać:

\(\alpha_o=5,7+3,8w\)

gdzie:

\(\alpha\) - współczynnik wnikania ciepła \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\),

\(w\) - prędkość wiatru \([\cfrac{m}{s}]\).