Rzeki, stawy, jeziora i potoki – wszystkie z nich mają różne nazwy, ale wszystkie tak samo zawierają wodę. Tak jak religie – każda z nich zawiera część prawdy. Muhammad Ali

Wzór na energię aktywacji lepkości dla cieczy molekularnych 

Wzór na energię aktywacji lepkości dla cieczy molekularnych ma postać:

\(\Delta E_{\eta}\approx0,41\Delta E_{vap}\)

gdzie:
 
\(\Delta E_{\eta}\) - energia aktywacji lepkości \([\cfrac{kJ}{mol}]\),

\(\Delta E_{vap}\) - molowa energia wewnętrzna parowania \([\cfrac{kJ}{mol}]\).