Człowiekowi jest dana władza tylko nad samym sobą. Lew Tołstoj

Wzór na energię aktywacji lepkości dla metali wysokotopliwych

Wzór na energię aktywacji lepkości dla metali wysokotopliwych ma postać:

\(\Delta E_{\eta}=5,06\sqrt{T_m}\)

gdzie:

\(\Delta E_{\eta}\) - energia aktywacji lepkości dla metali wysokotopliwych \([\cfrac{J}{mol}]\),

\(T_m\) - bezwzględna temperatura topnienia \([K]\).