Przebaczenie wyzwala duszę. Dlatego jest w nim taka siła. Nelson Mandela

Wzór na energię kinetyczną jednostki masy płynu nielepkiego (przepływ tłokowy)

Wzór na energię kinetyczną jednostki masy płynu nielepkiego (przepływ tłokowy) ma postać:

\(E_{ko}=\cfrac{v^2}{2}\)

gdzie:

\(E_{ko}\) - Energia kinetyczna jednostki masy płynu nielepkiego (przepływ tłokowy) \([\cfrac{J}{kg}]\),

\(v\) - średnia liniowa prędkość przepływu \([\cfrac{m}{s}]\).