Darząc uśmiechem uszczęśliwiasz serce. Uśmiech bogaci obdarzonego nie zubożając dającego. Wincenty Faber

Wzór na energię kinetyczną jednostki masy płynu rzeczywistego (przepływ tłokowy)

Wzór na energię kinetyczną jednostki masy płynu rzeczywistego (przepływ tłokowy) ma postać:

\(E_k=\cfrac{v^2}{2\alpha}\)

gdzie:

\(E_k\) - energia kinetyczna jednostki masy płynu rzeczywistego (przepływ tłokowy) \([\cfrac{J}{kg}]\),

\(v\) - średnia liniowa prędkość przepływu \([\cfrac{m}{s}]\),

\(\alpha\) - współczynnik zależny od rozkładu prędkości w rozważanym przypadku przepływu - dla przepływu tłokowego \(\alpha=1\), zaś dla przepływu laminarnego \(\alpha=0,5\) \([-]\).