Nie było tego złego, co by na dobre nie wyszło. :)

Wzór na gęstość strumienia ciepła pochodzącego od promieniowania słonecznego

Wzór na gęstość strumienia ciepła pochodzącego od promieniowania słonecznego ma postać:

\(q_d=q\sin \alpha\cdot \cos\beta\pm q\cos \alpha\cdot \cos n\cdot \sin \beta\)

gdzie:

\(q_d\) - gęstość strumienia ciepła pochodzącego od promieniowania słonecznego \([\cfrac{W}{m^2}]\),

\(\alpha\) - wysokość wzniesienia Słońca,

\(\beta\) - kąt pochylenia rozpatrywanej płaszczyzny względem poziomu,

\(n\) - azymut słoneczny powierzchni przegrody,

\(q\) - gęstość strumienia ciepła \([\cfrac{W}{m^2}]\).