Nie ma nic bardziej prawdziwie artystycznego niż kochanie ludzi. Vincent Van Gogh

Wzór na gęstość strumienia ciepła pochodzącego od promieniowania słonecznego

Wzór na gęstość strumienia ciepła pochodzącego od promieniowania słonecznego ma postać:

\(q_d=q\sin \alpha\cdot \cos\beta\pm q\cos \alpha\cdot \cos n\cdot \sin \beta\)

gdzie:

\(q_d\) - gęstość strumienia ciepła pochodzącego od promieniowania słonecznego \([\cfrac{W}{m^2}]\),

\(\alpha\) - wysokość wzniesienia Słońca,

\(\beta\) - kąt pochylenia rozpatrywanej płaszczyzny względem poziomu,

\(n\) - azymut słoneczny powierzchni przegrody,

\(q\) - gęstość strumienia ciepła \([\cfrac{W}{m^2}]\).