Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli. Marek Aureliusz

Wzór na gęstość zastępczą dla mieszaniny gazowej

Wzór na gęstość zastępczą dla mieszaniny gazowej ma postać:

\(\rho=r_1\rho_1+r_2\rho_2+...\)

gdzie:

\(\rho\) - gęstość zastępcza dla mieszaniny gazowej \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(r_1\),\(r_2\) - udziały objętościowe składników mieszaniny \([-]\),

\(\rho_1\), \(\rho_2\) - gęstości składników mieszaniny \([\cfrac{kg}{m^3}]\).