Hakuna Matata :)

Wzór na graniczną ciągliwość

Wzór na graniczną ciągliwość ma postać:

\(\delta_{cd}=\cfrac{F_{max}l_e}{EA}\)

gdzie:

\(\delta_{cd}\) - graniczna ciągliwość \([m]\),

\(F_{max}\) - niszcząca watość siły \([N]\),

\(l_e\) - efektywna długość wyrobu \([m]\),

\(E\) - współczynnik sprężystości materiału \([Pa]\),

\(A\) - pole przekroju obciążonego wyrobu \([m^2]\).