"Temu, co rzeczywiste, nie można zagrozić. To, co nierzeczywiste, nie istnieje. Na tym polega pokój Boga." Kurs Cudów

Wzór na graniczny opór gruntu na działanie siły poziomej

Wzór na graniczny opór gruntu na działanie siły poziomej ma postać:

\(R_{p;d}=v_1v_2\bar{H}\gamma D^3\)

gdzie:

\(R_{p;d}\) - graniczny opór gruntu na działanie siły poziomej \([kN]\),

\(v_1\) - współczynnik przeliczeniowy uwzględniający spójność gruntu \([-]\),

\(v_2\) - współczynnik przeliczeniowy wpływu kształtu fundamentu blokowego \([-]\),

\(\bar{H}\) - bezwymiarowa wartość siły granicznej \([-]\),

\(\gamma\) - ciężar objętościowy gruntu zalegającego w poziomie posadowienia \([\cfrac{kN}{m^3}]\),

\(D\) - zagłębienie podstawy fundamentu \([m]\).