Świat składa się z samych okazji do miłości. Soren Kierkegaard

Wzór na graniczny opór gruntu na wyparcie spod fundamentów

Wzór na graniczny opór gruntu na wyparcie spod fundamentów ma postać:

\(R_{V;d}=\cfrac{R_{V;k}}{\gamma_{R:v}}\)

gdzie:

\(R_{V;d}\) - wartość obliczeniowa oporu gruntu na wyparcie spod fundamentu \([kN]\),

\(R_{V;k}\) - wartość charakterystyczna oporu gruntu na wyparcie spod fundamentu \([kN]\),

\(\gamma_{R,v}\) - współczynnik częściowy oporu gruntu \([-]\).