O radości, iskro Boga :)

Wzór na grubość minimalną blachy czołowej w statycznie obciążonych połączeniach sprężonych

Wzór na grubość minimalną blachy czołowej w statycznie obciążonych połączeniach sprężonych ma postać:

\(t_{min}=d\sqrt[3]{\cfrac{R_m}{1000}}\)

gdzie:

\(t_{min}\) - grubość minimalna blachy czołowej w statycznie obciążonych połączeniach sprężonych \([mm]\),

\(R_m\) - wytrzymałość śruby \([Pa]\),

\(d\) - średnica śruby \([mm]\).