Szczęście tylko wtedy jest prawdziwe, gdy się nim dzielimy. Alexander Supertramp

Wzór na grubość ścianek beznitowych elementów walcowych

Wzór na grubość ścianek beznitowych elementów walcowych ma postać:

\(g_o=\cfrac{p_oD_w}{\frac{230}{a}kz-p_o}\)

gdzie:

\(g_o\) - obliczeniowa grubość ścianki \([mm]\),

\(p_o\) - ciśnienie obliczeniowe \([MPa]\),

\(D_w\) - średnica wewnętrzna zbiornika \([mm]\), 

\(a\) - współczynnik kształtu \([mm^3]\),

\(k\) - naprężenie dopuszczalne w temperaturze obliczeniowej \([MPa]\),

\(z\) - współczynnik wytrzymałości \([mm^3]\).