Nigdy nie zestarzeje się serce, które kocha. Sokrates

Wzór na hydrauliczną średnicę równoważną

Wzór na hydrauliczną średnicę równoważną ma postać:

\(D_e=4\cfrac{A}{U}\)

gdzie:

\(D_e\) - hydrauliczna średnica równoważna \([m]\),

\(A\) - pole powierzchni przekroju poprzecznego \([m^2]\),

\(U\) - obwód przewodu \([m]\).