Umiejętność cieszenia się chwilą bieżącą jest cennym darem podobnym do stanu łaski. Maria Skłodowska-Curie

Iloraz grubości w wyrobie z tworzywa sztucznego

Iloraz grubości w wyrobie z tworzywa sztucznego (przy prasowaniu) musi spełniać warunek:

\(\cfrac{g_{max}}{g_{min}}<2\)

gdzie:

 \(g_{max}\) - grubość maksymalna w wyrobie \([mm]\),

\(g_{min}\) - grubość minimalna w wyrobie \([mm]\).

Natomiast przy wtrysku iloraz grubości w wyrobie z tworzywa sztucznego musi spełniać poniższy warunek:

\(\cfrac{g_{max}}{g_{min}}<2,5\)