Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Antoine de Saint-Exupery

Iloraz grubości w wyrobie z tworzywa sztucznego

Iloraz grubości w wyrobie z tworzywa sztucznego (przy prasowaniu) musi spełniać warunek:

\(\cfrac{g_{max}}{g_{min}}<2\)

gdzie:

 \(g_{max}\) - grubość maksymalna w wyrobie \([mm]\),

\(g_{min}\) - grubość minimalna w wyrobie \([mm]\).

Natomiast przy wtrysku iloraz grubości w wyrobie z tworzywa sztucznego musi spełniać poniższy warunek:

\(\cfrac{g_{max}}{g_{min}}<2,5\)