Mowa dana nam jest po to, żeby wyrażać myśli. Lucy Maud Montgomery

Wzór na ilość kropel rozpylonej cieczy

Wzór na ilość kropel rozpylonej cieczy ma postać:

\(n=\cfrac{6V}{d^3\pi}\)

gdzie:

\(n\) - ilość kropel rozpylonej cieczy \([-]\),

\(V\) - objętość cieczy \([m^3]\),

\(d\) - średnica kropli \([m]\).