Miłość, która mnie uszczęśliwia to taka, którą mogę dzielić z tobą. Don Miguel Ruiz

Wzór na indeks rozpadu asfaltu

Wzór na indeks rozpadu asfaltu ma postać:

\(IR=100\cdot \cfrac{m}{E}\)

gdzie:

\(IR\) - indeks rozpadu asfaltu \([-]\),

\(m\) - masa dodawanego piasku \([g]\),

\(E\) - masa emulsji \([g]\).