Kochać i być kochanym bez warunków – to dla mnie najwyższy cel. Anthony Quinn

Wzór na jednostkową powierzchnię złoża

Wzór na jednostkową powierzchnię złoża ma postać:

\(a=\cfrac{6\varphi(1-\varepsilon)}{d_e}\)

gdzie:

\(a\) - jednostkowa powierzchnia złoża \([\cfrac{m^2}{m^3}]\),

\(\varphi\) - czynnik kształtu \([-]\),

\(\varepsilon\) - średnia porowatość złoża \([-]\),

\(d_e\) - zastępcza średnica cząstki \([m]\).