Ja też śmieję się, wiedząc, że Ty się śmiejesz – i w ten sposób śmiech nigdy nie znika ze świata. Nikos Kazandzakis

Wzór na jednostkową pracę sprężania

Wzór na jednostkową pracę sprężania ma postać:

\(U_t=U_2C_{u2}-U_1C_{u1}\)

gdzie:

\(U_t\) - jednostkowa praca sprężania \([\cfrac{J}{kg}]\),

\(U_1\), \(U_2\) - prędkości obwodowe wirnika odpowiednio na jego wlocie oraz wylocie \([\cfrac{m}{s}]\),

\(C_{u1}\), \(C_{u2}\) - prędkości styczne pary czynnika odpowiednio na wlocie do wirnika i wylocie z niego \([\cfrac{m}{s}]\).