Dwie połówki są na zawsze połączone :) Szymon Zelotes

Wzór na jednostkowe ciepło dostarczone do absorbera

Wzór na jednostkowe ciepło dostarczone do absorbera ma postać:

\(q_a=T_a\Delta s_o\)

gdzie:

\(q_a\) - jednostkowe ciepło dostarczone do absorbera \([\cfrac{J}{kg}]\),

\(T_a\) - temperatura absorbera \([K]\),

\(\Delta s_o\) - zmiana entropii \([\cfrac{J}{kg\cdot K}]\).