Nikt nie jest naprawdę mocny, dopóki nie widzi, jak wszystko może być zabawne. Ken Kesey

Wzór na jednostkowe koszty inwestycyjne układów rozprowadzania powietrza

Wzór na jednostkowe koszty inwestycyjne układów rozprowadzania powietrza ma postać:

\(J_u=\pi\delta D\rho_mK_p\)

gdzie:

\(J_u\) - jednostkowe koszty inwestycyjne układów rozprowadzania powietrza \([\cfrac{PLN}{m}]\),

\(D\) - średnica ścianki przewodu \([m]\),

\(\delta\) - grubość ścianki przewodu \([m]\),

\(\rho_m\) - gęstość materiału przewodu \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(K_p\) - jednostkowe koszty 1 kg przewodu \([\cfrac{PLN}{kg}]\).