Temu, co rzeczywiste, nie można zagrozić. To, co nierzeczywiste, nie istnieje. Na tym polega pokój Boga. Kurs Cudów

Wzór na jednostkowe natężenie zraszania

Wzór na jednostkowe natężenie zraszania ma postać:

\(\Gamma=\cfrac{G_c}{O}\)

gdzie:

\(\Gamma\) - jednostkowe natężenie zraszania \([\cfrac{kg}{m\cdot s}]\),

\(G_c\) - masa spływającej cieczy w ciągu sekundy \([\cfrac{kg}{s}]\),

\(O\) - obwód zraszany \([m]\).