Nienawiści nie można zniszczyć nienawiścią. Pokona ją tylko miłość. Takie jest odwieczne prawo. Budda

Wzór na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do przygotowania ciepłej wody

Wzór na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do przygotowania ciepłej wody w ciągu roku dla całego budynku ma postać:

\(EP_W=1,56\cdot19,10\cdot V_{cw}\cdot \cfrac{b_t}{a_1}\)

gdzie:

\(EP_W\) - jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do przygotowania ciepłej wody w ciągu roku dla całego budynku \([\cfrac{kWh}{m^2\cdot rok}]\),

\(V_{cw}\) - jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody użytkowej \([\cfrac{dm^3}{(j.o.)doba}]\),

\(a_1\) - udział powierzchni użytkowej na osobę \([m^2]\),

\(b_t\) - bezwymiarowy czas użytkowania w ciągu roku c.w.u. \([\cfrac{dni}{rok}]\).