Świat składa się z samych okazji do miłości. Soren Kierkegaard

Wzór na krętość

Wzór na krętość ma postać:

\(\xi=\cfrac{L}{l_d}\)

gdzie:

\(\xi\) - krętość \([-]\),

\(L\) - wymiar ciała w danym kierunku \([m]\),

\(l_d\) - długość drogi \([m]\).