Rzeki, stawy, jeziora i potoki – wszystkie z nich mają różne nazwy, ale wszystkie tak samo zawierają wodę. Tak jak religie – każda z nich zawiera część prawdy. Muhammad Ali

Kryterium Stokesa - wzór

Kryterium Stokesa wyrażone jest wzorem:

\(Stk=\cfrac{d^2u\rho_S}{\eta_GD}\)

gdzie:

\(Stk\) - kryterium Stokesa \([-]\),

\(d\) -średnica pylinki \([m]\),

\(u\) - prędkość przepływu gazu przez cyklon \([\cfrac{m}{s}]\),

\(\rho_S\) - gęstość pylinek \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(\eta_G\) - lepkość gazu \([Pa\cdot s]\),

\(D\) - średnica cyklonu \([m]\).