Im wrażliwszy się stajesz, tym bardziej poszerza się twoje życie. Osho

Wzór na lepkość dla suspensji cząstek stałych w wodzie

Wzór na lepkość dla suspensji cząstek stałych w wodzie ma postać:

\(\eta=\eta_w\cfrac{1}{1-r^{\frac{1}{3}}}\)

gdzi:

\(\eta\) - lepkość dla suspensji cząstek stałych w wodzie \([Pa\cdot s]\),

\(\eta_w\) - lepkość wody \([Pa\cdot s]\),

\(r\) - udział objętościowy ciała stałego w zawiesinie (0÷0,075) \([-]\).