Miłość wszelki bój zwycięży, przed wszystkim obroni. Lao Tzu

Wzór na lepkość dynamiczną

Wzór na lepkość dynamiczną ma postać:

\(\eta=\cfrac{\tau}{\dot\gamma}\)

gdzie:

\(\eta\) - lepkość dynamiczna \([Pa\cdot s]\),

\(\tau\) - naprężenie ścinające \([Pa]\),

\(\dot\gamma\) - szybkość ścinania \([\cfrac{1}{s}]\).