"Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli" Marek Aureliusz

Wzór na lepkość zawiesiny

Wzór na lepkość zawiesiny ma postać:

\(\eta_m=\eta_{cieczy}\left(1+4,5r\right)\)

gdzie:

\(\eta_m\) - lepkość zawiesiny \([Pa\cdot s]\),

\(\eta_{cieczy}\) - lepkość cieczy \([Pa\cdot s]\),

\(r\) - udział objętościowy ciała stałego w zawiesinie \([-]\).