Rzeki, stawy, jeziora i potoki – wszystkie z nich mają różne nazwy, ale wszystkie tak samo zawierają wodę. Tak jak religie – każda z nich zawiera część prawdy. Muhammad Ali

Wzór na liczbę Archimedesa

Liczba Archimedesa wyrażona jest wzorem:

\(Ar=\cfrac{gL^3\rho_l\left(\rho_s-\rho_l\right)}{\mu^2}\)

gdzie:

\(Ar\) - liczba Archmiedesa \([-]\),

\(g\) - przyspieszenie ziemskie \([\cfrac{m}{s^2}]\),

\(L\) - wymiar charakterystyczny \([-]\),

\(\rho_l\) - gęstość płynu \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(\rho_s\) - gęstość ciała \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(\mu\) - dynamiczna lepkość płynu \([\cfrac{kg}{m\cdot s}]\).