Najwspanialszym darem, który dobroć czyni innym jest to, że sprawia, że stają się dobrzy. Amelia Earhart

Wzór na liczbę charakteryzującą ilość punktów tworzenia się pęcherzy pary

Wzór na liczbę charakteryzującą ilość punktów tworzenia się pęcherzy pary ma postać:

\(K_q=\cfrac{P\delta^2\left(\rho-\rho_p\right)}{\lambda\sigma\rho}q\)

gdzie:

\(K_q\) - liczba charakteryzująca ilość punktów tworzenia się pęcherzy pary \([-]\),

\(\rho\) - gęstość cieczy \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(\rho_p\) - gęstość pary \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(\lambda\) - współczynnik przewodzenia ciepła \([\cfrac{W}{m\cdot K}]\),

\(\sigma\) - naprężenie powierzchni cieczy w temperaturze wrzenia \([\cfrac{N}{m}]\),

\(P\) - różniczka ciśnienia pary względnej temperatury na linii nasycenia \([Pa]\),

\(\delta\) - wielkość proporcjonalna do średnicy pęcherzyków liczona ze wzoru:

\(\delta=\sqrt{\cfrac{\sigma}{\left(\rho-rho_p\right)g}}\)

przy czym:

\(g\) - przyspieszenie ziemskie \([\cfrac{m}{s^2}]\).